Hulajnoga elektryczna – nowe przepisy od 20 maja!

Hulajnoga elektryczna – nowe przepisy od 20 maja!

Nareszcie! Doczekaliśmy się przepisów określających poruszanie się hulajnogami elektrycznymi i podobnymi urządzeniami na drogach, ścieżkach i chodnikach. W prawie o ruchu drogowym znalazły się odpowiednie definicje i szczegółowe wytyczne dla poruszających się takimi pojazdami/urządzeniami.

Hulajnogi czy inne urządzenia wspomagające ruch już dawno opanowały miejskie chodniki, place czy ścieżki. Jednocześnie stały się pewnym nieuregulowanym problemem dla innych uczestników ruchu czy pieszych. Ustawodawca postanowił zająć się tym tematem, czego efektem są obowiązujące od 20 maja przepisy. Co w nich znajdziemy?

Do prawa o ruchu drogowym wpisano definicje 3 nowych pojazdów/urządzeń, spotykanych na polskich drogach, ścieżkach czy chodnikach.

Hulajnogą elektryczną określono dwuosiowy pojazd z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, napędzany elektrycznie, przeznaczony do poruszania się na stojąco.

Urządzeniami transportu osobistego (UTO) – określono napędzane elektrycznie pojazdy, bez siedzenia i pedałów – deskorolki elektryczne czy elektryczne urządzenia samopoziomujące.

Urządzenia wspomagające ruch to z kolei urządzenia oraz sprzęt sportowo-rekreacyjny umożliwiający poruszanie się nim w pozycji stojącej i za pomocą siły mięśni (deskorolki, wrotki, hulajnogi bez napędu elektrycznego).

Zasady poruszania się hulajnóg elektrycznych, UTO oraz urządzeń wspomagających ruch

Nowe przepisy umożliwiają poruszanie się na hulajnodze elektrycznej po:
– drodze dla rowerów lub pasie ruchu dla rowerów,
– ścieżce dla pieszych i rowerów (ciągu pieszo-rowerowego),
– jezdni gdy w pobliżu brakuje drogi dla rowerów, a dopuszczalna prędkość maksymalna na jezdni to 30 km/h,
– chodniku lub drodze dla pieszych, tylko gdy w pobliżu nie ma ścieżki rowerowej, a na jezdni obowiązuje limit prędkości wyższy niż 30 km/h.
Na hulajnodze elektrycznej nie możemy jeździć na przejściach dla pieszych (prawidłowo powinniśmy sprzęt przeprowadzać, podobnie jak rower).

Poruszając się urządzeniami transportu osobistego (UTO), możemy korzystać z:
– ścieżek rowerowych
– dróg dla pieszych i rowerów (ciągi pieszo-rowerowe),
– po chodniku (gdy w pobliżu nie ma ścieżki rowerowej).

Na urządzeniach transportu osobistego nie możemy jeździć po drogach, przejściach dla pieszych czy przejazdach przez ulicę dla rowerów.

Dla użytkowników urządzeń wspomagających ruch przewidziano możliwość poruszania się po:
– ścieżkach rowerowych,
– po chodnikach i drogach dla pieszych

Nie jest możliwe poruszanie się nimi po drogach samochodowych. Można nimi korzystać z przejść dla pieszych czy z przejazdów rowerowych.

Uprawnienia dla osób poruszających się hulajnogami elektrycznymi oraz UTO

Dla hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego nie są wymagane żadne dokumenty dla osób powyżej 18 roku życia. Osoby niepełnoletnie w wieku 10-18 lat, muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.

Dzieci do 10 roku życia mają zakaz poruszania się hulajnogą elektryczną lub UTO po drogach. Z hulajnogi elektrycznej mogą korzystać jedynie w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej.

Zasady poruszania się hulajnogami elektrycznymi, UTO oraz urządzeniami wspomagającymi ruch

Jak należy poruszać się przy pomocy hulajnóg elektrycznych, UTO oraz urządzeń wspomagających ruch? Ustawodawca przewiduje obowiązki typu:
– konieczność jazdy z prędkością umożliwiającą kontrolowanie pojazdu/urządzenia, także uwzględniając panujące warunki atmosferyczne/drogowe,
– poruszanie się po chodniku wyłącznie z prędkością podobną do prędkości pieszych (dokładnie tak wolno),
– obowiązkowe będzie zachowanie szczególnej ostrożności podczas jazdy po chodniku oraz konieczność ustąpienia pieszemu pierwszeństwa, a także nieutrudnianie pieszemu poruszania się po chodniku,
– na drodze dla rowerów należy poruszać się jej prawą stroną,
zachować szczególną ostrożność oraz bezpieczny dystans podczas manewrów wyprzedzania, wymijania i omijania,
– maksymalna prędkość poruszania się hulajnogą elektryczną po ścieżce rowerowej lub drodze to 20 km/h

Parkowanie hulajnogi elektrycznej

Parkowanie hulajnogi elektrycznej musi odbywać się w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi, a w przypadku braku takich miejsc, można parkować na chodniku z zachowaniem zasad:
– gdy pozostawione na chodniku miejsce dla pieszych będzie szerokie na minimum 1,5 metra,
– równolegle względem krawędzi chodnika,
– jak najbliżej krawędzi najbardziej oddalonej od jezdni.

Mandaty za niewłaściwą jazdę hulajnogami elektrycznymi lub UTO

Przewidziano szereg mandatów karnych za nieodpowiednie korzystanie z hulajnogi elektrycznej czy UTO. Możemy spodziewać się mandatu za poruszanie się po chodniku z prędkością wyższą niż prędkość pieszego, a także za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na chodniku.

Za korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy lub rozmowę wymagającą trzymania słuchawki w dłoni, otrzymamy mandat w wysokości 200 PLN.

Za kierowanie po spożyciu alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, grozi mandat od 300 do 500 PLN.

Zabronione jest przewożenie innej osoby, ładunku czy zwierzęcia – grozi za to mandat w wysokości 100 PLN.

Za nieustąpienie pieszym pierwszeństwa na chodniku przewidziano mandat w wysokości aż 350 PLN!!!

Zaś hulajnogi pozostawione w nieodpowiednim miejscu lub miejscu zagrażającemu bezpieczeństwu ruchu drogowego, lub bezpieczeństwu pieszych, będą mogły być usunięte z drogi/chodnika na koszt właściciela.

Dodaj komentarz