Jakie są dodatki w oleju napędowym?

Jakie są dodatki w oleju napędowym?

Woda pogarsza sprawność działania despresatorów w odniesieniu ujawnienia się kryształków lodu. Do oleju napędowego dodaje się dodatki dyspersyjne, które mają na utrzymaniu w stanie zawieszonym materiały starzenia paliwa zatrzymując ich kondensację i zamieszkiwanie na fragmentach aparatury ustroju zasilania motorów paliwem. Dyspergatory zawierające brygady okołobiegunowe są dołączane do oleju pędnego w ilościach do 0,1%, są maziami powierzchniowo aktywnymi, podtrzymującymi produkty utleniania w paliwie w stanie koloidalnym lub rozpuszczonym. Ewoluują odporność na zniszczenie tribologiczne składników napędu, obniżają agresywność korozyjną paliwa i modyfikują jego niezmienność. Aminy czy też polarne polimery i kopolimery są dyspergatorami bezpopiołowymi, a sulfoniany, łosłoniany, fenolany i alkilosalicyjany bufetu i wapnia są dyspergatorami popiołowymi.

Do oleju pędnego, jak również do benzyn uzupełnia się dodatki przeciwrdzewne. Dodatki te składają należycie trwałe powłoki na powierzchniach metali, neutralizują agresywne związki siarki oraz kwasy z zabierania paliwa z metalami. Takim dodatkiem są wysokocząsteczkowe kwasy karboksylowe, trunki, aminy, sulfoaminy i alkiloaminofosłorany, wdrażane do paliwa. Wszystkie wywołane dodatki są podzespołami oleju pędnego wyprzedawanego w stacjach benzynowych. Pozyskiwany olej napędowy w stacji paliw ma sylwetkę eksploatacyjną, poręczającą wysoką jego jakość energetyczną, sposobną liczbę cetanową, przydatni skład frakcyjny, odpowiednią lepkość, temperaturę mętnienia, blokowania zimnego filtra, krystalizowania czy też dopuszczalne w ustawach instrumentalnych dostarczone zawartości siarki, zanieczyszczeń automatycznych, zawartość żywic, równowagę termooksydacyjną i temperaturę zapłonu.

Dodaj komentarz