Monitoring miejski – bezpieczeństwo dla wszystkich

Monitoring miejski – bezpieczeństwo dla wszystkich

W mieście często jesteśmy rejestrowani za pomocą kamer będących częścią monitoringu miejskiego lub niezależnymi instalacjami należącymi do firm, sklepów, banków lub stacji benzynowych.

Oglądając w telewizji lub internecie zdjęcia z tych nagrań nasunęły mi się pytania o skuteczność zabezpieczenia w ten sposób. W czasie pracy naszych ekspertów spotykamy się z różnymi sytuacjami montowania kamer w systemie CCTV, które nie spełniają oczekiwań.

Skuteczność danej instalacji monitoringu nie zależy tylko od jakości urządzeń, jakie są zamontowane, ale ważne są:

zadania jakie stawiane są przed systemem na danym obszarze,
ilość zdarzeń ujawnionych na podstawie nagrań,
ilość zdarzeń ujawnionych przez operatorów na podstawie bieżącej obserwacji w czasie ich trwania,
ilość zdarzeń i czas, w jakim operator przekazuje informację o zdarzeniu,
ilość zdarzeń i czas, w jakim  operator zadysponował zdarzenie do interwencji,
czas reakcji na zdarzenie i liczna zdarzeń zakończonych skuteczną interwencją,
ilość nagrań wykorzystanych przez policję do identyfikacji sprawców i jako materiał dowodowy,
zestawienie wszystkich zdarzeń ujawnionych przez operatorów i zakończonych interwencją.

Doradzając naszym klientom, jakie kamery wybrać często pytani jesteśmy tylko o parametry techniczne i specyficzne wymagania pojmowane stereotypowo. Wykraczając poza te zagadnienia przedstawiane przez instalatorów zawsze przypominamy, że ta sama kamera może doskonale spełnić oczekiwania na danym obszarze i w danej sytuacji monitoringu, a w innym miejscu będzie zawodna. System CCTV musi być rozważany całościowo i jako taki projektowany. Dodatkowo skuteczność tego systemu może być znacząco obniżona jeśli obsługa będzie niewłaściwie przeszkolona lub sposoby komunikacji o zdarzeniach nie będą właściwe. Przeszkolenie obsługi lub ustalenie kanałów komunikacji bywa poza przedmiotem prac firmy instalującej urządzenia.

System ma służyć zwiększeniu bezpieczeństwa mieszkańców, zmniejszeniu przestępczości na danym terenie poprzez jej wysoką wykrywalność, a w dalszej kolejności zniechęceniu przestępców do popełniania wykroczeń (bo są wykrywane).

Co ciekawe, według badań na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców wpływa szereg innych czynników. W przywołanym poniżej artykule Paweł Wittich pisze o badaniach w Hamburgu, gdzie mieszkańcy poczucie bezpieczeństwa postrzegają poprzez: jakość oświetlenia ulicznego, dbałość o zieleń, wyznaczenie parkingów,, skwerów, placów zabaw, fakt, czy sąsiedzi się znają oraz czy można liczyć na pomoc sąsiedzką, czy są w bliskim zasięgu ulubione sklepy i miejsca spotkań. Czyli poczucie bezpieczeństwa nie powinno być czynnikiem oceny skuteczności systemu CCTV. Poczucie bezpieczeństwa, a faktyczne zapewnienie bezpieczeństwa to dwa różne obszary.

Dodaj komentarz