Sieć lokalna – czym się charakteryzuje?

Sieć lokalna – czym się charakteryzuje?

Sieć lokalna – sieć komputerowa, zwykle obejmuje relatywnie niewielki obszar lub niewielkiej grupy budynków (dom, biuro, firma, instytucja). Istnieje również sieć lokalna, węzły są geograficznie oddzielone odległości ponad 12 500 km (orbitalne stacje kosmiczne i centra). Pomimo tych odległości, takich jak sieć jest nadal uważane za lokalne.

Budowa sieci

Istnieje wiele sposobów klasyfikowania sieci. Głównym kryterium klasyfikacji jest uważane za sposób administrować. Oznacza to, że w zależności od tego, jak zorganizowane sieci i jak jest zarządzany, może być przypisane do lokalnej lub rozpowszechniane, zarówno sieci miejskiej lub globalnym. Działa w segmencie sieci lub administratorem sieci. W przypadku sieci złożonych z ich praw i obowiązków są ściśle podzielone, jest dokumentacja i administratorzy działalności związanej z wyrębem zespołu.

Komputery (kody promocyjne) mogą być łączone ze sobą za pomocą różnych dostęp do mediów: przewody miedziane (skrętka) i optyczny dyrygent (światłowody) oraz za pośrednictwem radia (bezprzewodowy). Przewodowej komunikacji są ustalane przez Ethernet, bezprzewodowej – poprzez Wi-Fi, Bluetooth, GPRS i innych środków. Oddzielna sieć lokalna może mieć linki do innych sieci lokalnych za pośrednictwem bram, a także jako część globalnej sieci komputerowej (np. Internet) lub mieć związek z nim.

Najczęstszym lokalny technologia sieci LAN w oparciu o sieć Ethernet lub Wi-Fi. Należy zauważyć, że poprzednio używany Rama protokoły Relay, Token Ring, które dziś są coraz rzadsze, mogą być postrzegane tylko w specjalistycznych laboratoriach, instytucjach edukacyjnych i usług. Aby zbudować prostą sieć lokalną za pomocą routerów, przełączników, punktów dostępu bezprzewodowego, bezprzewodowych routerów, modemów i kart sieciowych. Rzadziej stosowane przetworniki (konwertery), średnią, wzmacniaczy sygnałowych (mnożniki rodzaje) oraz specjalny anteny.

Routing w sieciach lokalnych wykorzystujących prymitywne, jeśli w ogóle jest to konieczne. Najczęściej jest statyczny lub dynamiczny routing (na podstawie protokołu RIP).

Czasami sieć zorganizowane grupy robocze – formalne związki z kilku komputerów do grupy o wspólnej nazwie.

Network Administrator – osoba odpowiedzialna za sieć lokalną, lub jego części. Jego obowiązki obejmują zapewnienie jakości i kontrola fizycznego połączenia, skonfiguruj aktywnego sprzętu, utworzenie wspólnego i wstępnie zakres programów, aby zapewnić stabilne działanie sieci.

Technologie sieci LAN realizowane, co do zasady, funkcje tylko dwa niższego poziomu modelu OSI – łącza fizycznego i danych. Funkcjonalność tych poziomów jest wystarczająca do realizacji szkoleń w standardzie topologie, które obsługują sieci LAN: Star (General Bus), pierścień i drzewo. Jednak nie oznacza to, że komputery podłączone do sieci LAN, nie obsługują poziomu protokołu, rozmieszczone powyżej kanału. Protokoły te są także instalowane i uruchamiane na węzłach sieci LAN, ale ich funkcje nie są istotne do sieci LAN technologii.

Zwracając

W sieciach lokalnych opartych na protokole IPv4, może być używany przez specjalne adresów przypisanych do IANA (standard RFC 1918 i RFC 1597):

10.0.0.0-10.255.255.255;
172.16.0.0-172.31.255.255;
192.168.0.0-192.168.255.255.

Adresy te nazywane są prywatne, wewnętrzne, lokalne, czy “szara strefa”, a te adresy nie są dostępne w Internecie. Potrzeba korzystania z tych adresów pochodziła z faktu, że rozwój protokołu IP nie jest przewidziany na jego szerokiej dystrybucji i stopniowo adres nie wystarczyło. Aby rozwiązać ten problem, protokół IPv6 został opracowany, ale wciąż malopopulyaren. W różnych nie pokrywających lokalnych sieciach adresy mogą się powtarzać, a to nie jest problem, ponieważ dostęp do innych sieci korzysta z technologii, zastępować lub ukryć wewnętrzny adres hosta jest na zewnątrz – NAT lub proxy daje możliwość podłączenia sieci LAN do sieci WAN (WAN) . W celu komunikowania się ze światowymi routery LAN są używane (w roli bramy i zapory).

Konflikt adresów IP – powszechna sytuacja w sieci lokalnej, w których pojedynczy IP-podsieci są dwa lub więcej komputerów z identycznych adresów IP. Aby uniknąć takich sytuacji i ułatwić pracę administratorów sieci wykorzystuje DHCP, komputer pozwala automatycznie (kody rabatowe) uzyskać adres IP i inne parametry potrzebne do sieci TCP / IP.

LAN i VPN

Komunikacja ze zdalnym LAN, WAN, domu / travel / zdalne biuro jest często realizowane za pośrednictwem VPN. To ustawia VPN-połączenie z routerem granicznym.

Szczególnie popularny wśród następującej metody zdalnego dostępu do sieci:

Zapewnia połączenie z routerem z zewnątrz, na przykład za pośrednictwem PPPoE, PPTP lub L2TP (PPTP + IPSec).
Ponieważ te protokoły za pomocą PPP, można przypisać abonenta adres IP. Przypisane do wolnej (nie zajęty) adresu IP w sieci LAN.
Router (VPN, serwerem dial-in) dodaje proxyarp – napisz do lokalnej karty sieciowej do adresu IP, który dał VPN-klienta. Po tym, jeśli lokalny komputer będzie próbował odwołać się bezpośrednio do wydanej adres, po otrzymaniu wniosku ARP-MAC-adresów lokalnego serwera NIC i ruch idzie do serwera, a następnie do-VPN tunelu.

Dodaj komentarz