Biotechnologia – jakie ma znaczenie dla człowieka?

Biotechnologia – jakie ma znaczenie dla człowieka?

Współcześnie technologia odgrywa kluczową rolę właściwie w każdej dziedzinie życia. Z rozwiązaniami technologicznymi mamy do czynienia na każdym kroku, nie zawsze sobie to uświadamiając. W ogólnym rozumieniu technologia oznacza proces, który prowadzi do wytworzenia lub przetworzenia jakiegoś dobra lub też informacji.

Przykładem jest drukowanie 3D albo technologia obróbki drewna. Wśród licznych rodzajów technologii szczególne znaczenie ma biotechnologia, która ma ogromny wpływ na życie każdego człowieka.

Czym zajmuje się biotechnologia?

Zgodnie z przyjętą definicją biotechnologia to interdyscyplinarna dziedzina nauki oraz techniki, która zajmuje się przetwarzaniem materii z udziałem organizmów żywych w celu wytworzenia określonych dóbr, usług oraz wiedzy. W praktyce oznacza to wykorzystanie metod biologicznych do produkcji oraz przetwarzania produktów.

Praca biotechnologów skupia się wokół celi praktycznych, czyli opracowywania technologii wytwarzania surowców, które są ważne dla codziennego funkcjonowania ludzi, najlepszym przykładem są produkty spożywcze. Zdobycze biotechnologiczne wykorzystywane są również do produkcji leków, kosmetyków oraz pasz dla zwierząt. Duże rolę odgrywają również w działaniach mających na celu ochronę środowiska naturalnego.

Działy biotechnologii

Tradycyjny podział to biotechnologia tradycyjna i nowoczesna. Różnica między nimi jest zasadnicza. Tradycyjna stosuje organizmy występujące naturalnie w przyrodzie, które nie uległy żadnym modyfikacjom. Są to szczepy bakterii, z których pozyskuje się metabolity, na przykład witaminę B2, B12 lub alkohol etylowy do wytwarzania żywności. Natomiast nowoczesna wykorzystuje enzymy przekształcone genetycznie lub molekularnie. Dzięki ich zastosowaniu powstają szczepionki, hormon wzrostu, insulina czy erytropoetyna. Substancje wytwarzane za pomocą biotechnologii nowoczesnej są też używane do produkcji detergentów.

Zgodnie z propozycją wysuniętą przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju został przyjęty również inny podział, w którym wyróżnia się kategorie ustalone na podstawie obszaru działań. Każda kategoria została oznaczona kolorem. Biotechnologia biała dotyczy produkcji przemysłowej oraz ochrony środowiska.

Czerwona związana jest z ochroną zdrowia, między innymi z wytwarzaniem farmaceutyków oraz zastosowaniem terapii genowej. Zielona obejmuje rolnictwo i metody inżynierii genetycznej, które stosuje się do poprawienia jakości produkcji roślinnej, na przykład rzepaku, kukurydzy czy bawełny. Niebieska odnosi się technologii zbiorników wodnych, a fioletowa do ustawodawstwa, czyli przepisów prawa.

Ponadto wciąż stosowany jest podział na biotechnologię roślin, zwierząt oraz żywności.

Znaczenie procesów biotechnologicznych

Procesy biotechnologiczne na wielką skalę są wykorzystywane w produkcji żywności. Metody technologiczne opracowywane na potrzeby rolnictwa pozwalają na udoskonalanie produkcji zwierzęcej oraz roślinnej. Ogromne znacznie mają również w medycynie, a zwłaszcza w pracach dotyczących ekspresji genów oraz diagnostyki genetycznej.

Biotechnologia odgrywa istotną rolę w farmakogenomice, która bada wpływ genomu ludzkiego na odpowiedź na farmakoterapię. W przemyśle stosuje się metody biotechnologii do projektowania organizmów, które produkują określone substancje chemiczne.

Znaczenie biotechnologii w kształtowaniu życia współczesnego człowieka stale rośnie. Wciąż pojawiają się nowe odkrycia, na przykład z zakresu genetyki, które są wykorzystywane do opracowywania nowych technologii poprawiających jakość życia.

Dodaj komentarz