Zadośćuczynienie za krzywdę w zdarzeniu drogowym – czym jest i jak je uzyskać?

Zadośćuczynienie za krzywdę w zdarzeniu drogowym – czym jest i jak je uzyskać?

Jak można przeczytać w raporcie Wydziału Opiniodawczo-Analitycznego Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w 2021 roku na drogach publicznych doszło do 22 613 wypadków drogowych. Daleko nam również do średniej europejskiej, jeśli chodzi o liczbę ofiar śmiertelnych w wyniku zdarzeń drogowych – Polska znajduje się na niechlubnym 3 miejscu od końca.

To oznacza, że istnieje duże prawdopodobieństwo tragicznego w skutkach wydarzenia na drodze wśród Twoich najbliższych przyjaciół czy rodziny. Warto zatem dowiedzieć się, jak postępować w takiej sytuacji. Niniejszy artykuł przybliży instytucję zadośćuczynienia za krzywdę w zdarzeniu drogowym.

Na czym polega zadośćuczynienie za krzywdę?

Zadośćuczynienie za krzywdę to rodzaj świadczenia odszkodowawczego. Jego celem jest zrekompensowanie krzywdy będącej następstwem zdarzenia drogowego. Świadczenie to przysługuje osobom, które uczestniczyły w zdarzeniu i w jego wyniku doznały uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Warto podkreślić, że zadośćuczynienie za krzywdę jest czymś zupełnie innym niż odszkodowanie za szkodę majątkową powstałą w związku ze zdarzeniem drogowym. To drugie ma bowiem na celu przywrócenie stanu majątkowego pokrzywdzonego do stanu przed zdarzeniem. Może więc na przykład dotyczyć uszkodzonego pojazdu.

Zadośćuczynienie za krzywdę. Jak wyliczyć?

Najprościej ujmując: kwota za zadośćuczynienie za krzywdę to efekt „przeliczenia” doznanej krzywdy na pieniądze. Suma świadczenia powinna być ustalona w oparciu o takie zmienne, jak:

  • rodzaj i skala uszkodzenia ciała bądź rozstroju zdrowia,
  • wiek poszkodowanego,
  • nieodwracalny charakter doznanych krzywd,
  • długotrwałość i przebieg leczenia,
  • poczucie nieprzydatności społecznej czy bezradności,
  • szanse poszkodowanego na udaną przyszłość,
  • stopa życiowa społeczeństwa, w którym funkcjonuje poszkodowany.

Indywidualizacja zadośćuczynienia za krzywdę – o co chodzi?

Zadośćuczynienie za krzywdę powinno mieć zindywidualizowany charakter i brać pod uwagę osobistą sytuację poszkodowanego, a także jego cechy osobowościowe. Co to oznacza w praktyce?

Przykładem krzywdy może być kilkucentymetrowa blizna twarzy, która pojawiła się na ciele pokrzywdzonego na skutek zdarzenia drogowego. Zadośćuczynienie będzie zależało od tego, jaki wpływ doznana krzywda będzie miała na życie danej osoby. Rozważmy dwa przypadki:

  1. Sprawa dotyczy kilkudziesięcioletniego mężczyzny, który nie ma poczucia, że przez bliznę stał się mniej atrakcyjny – zadośćuczynienie za krzywdę może być niższe,
  2. Blizną została oszpecona młoda kobieta, której aparycja jest „narzędziem pracy” (na przykład pracuje w modelingu) lub pokrzywdzona ma duże poczucie krzywdy, ponieważ sądzi, że przez bliznę ma mniejsze szanse na znalezienie partnera – zadośćuczynienie za krzywdę powinno być odpowiednio wyższe.

Różnica pomiędzy dwoma powyższymi przykładami polega na stopniu i intensywności cierpienia psychicznego. Warto zatem podkreślić, że sąd orzekający o kwocie zadośćuczynienia podchodzi do każdej sprawy indywidualnie, biorąc pod uwagę rozmaite niuanse, na przykład charakter pokrzywdzonego, jego przekonania czy środowisko społeczne w jakim funkcjonuje.

Chcesz ubiegać się o zadośćuczynienie za krzywdę? Zgłoś się po pomoc do specjalisty od odszkodowań motoryzacyjnych – adwokata Marcina Zatwarnickiego z Kancelarii Adwokackiej ZS Adwokaci.